I n n e r l ij k e  g l i m l a c h

wpb9399b74.png

Vitaliteit door zachte kracht!

wpb198f84e_0f.jpg
wp7e005e17.png

© www.innerlijkeglimlach.nl  - info@innerlijkeglimlach.nl - 06 - 44 804 102 - Bank:  NL68 ASNB 0932992692 - KvK: 24343543

wpa36379ed.png

De 5 elementen en de natuur

Volgens de, zeer holistische, visie van de oude Chinezen, houdt alles met alles verband. Niets staat op zichzelf. In die oude Chinese traditie is een systeem ontwikkeld om deze verbanden helder te maken, te ontrafelen. In dit systeem worden alle aspecten van de kosmos ingedeeld en wordt duidelijk op welke manier al het leven en alle verschijnselen ontstaan en weer verdwijnen. De ‘vijf elementen’ (hout – vuur – aarde – metaal – water) is de benaming die zij gaven aan de vijf oerprincipes die aan de basis van de hele natuur liggen. Deze vijf elementen zijn niet statisch, maar zijn fases, die vloeiend in elkaar overgaan. Zo vormen ze een cyclus die zichzelf steeds en overal herhaalt. Het zijn vijf vormen van energie die we in heel de natuur en al zijn verschijningsvormen terugvinden, dus ook in de mens.

symbolen ontwikkeld. Het gaat uiteraard niet om die uiterlijke vormen, maar om de verbinding die je via die vormen kunt maken met de energetische, emotionele en spirituele kwaliteiten.

 

In de workshop ‘de 5 elementen en de helende klanken’ leer je om contact te maken met de energie van de verschillende elementen, zoals die zich in je lichaam manifesteren.

 

 

Meer uitleg over de afzonderlijke elementen......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel niveau. Door bewust met deze energie te werken, kunnen we in harmonie komen met de elementen binnen onszelf en in het universum.

 

Ieder element of iedere fase in dit systeem wordt gekenmerkt door bepaalde kwaliteiten waar je op verschillende manieren contact mee kunt maken. Daarvoor zijn er specifieke oefeningen, beelden en

wp1fb39fb0.png
wp458a7b20_0f.jpg