I n n e r l ij k e  g l i m l a c h

wpb9399b74.png

Vitaliteit door zachte kracht!

wpe3e4b98a_0f.jpg
wp5877c7a7.png

De 5 elementen en de helende klanken voor meer innerlijke kracht en balans!

 

Elk seizoen kent zijn eigen kwaliteiten en energie.  

In de loop van het jaar kun je via deze thema avonden contact maken met  de vijf elementen die  bij de seizoenen horen.

 

Cyclus van de vijf elementen

De ‘vijf elementen’ is de benaming die de oude Chinezen gaven aan de vijf oerprincipes die aan de basis van de hele natuur liggen. Deze vijf elementen zijn niet statisch, maar zijn fases, die vloeiend in elkaar overgaan. Zo vormen ze een cyclus die zichzelf steeds en overal herhaalt. Het zijn vijf vormen van energie die we in heel de natuur en al zijn verschijningsvormen terugvinden, dus ook in de mens. En dan zowel op fysiek, mentaal, emotioneel, als op spiritueel niveau.  

 

We richten  ons,  met verschillende oefeningen en meditaties op het betreffende element, het daaraan gekoppelde orgaan, seizoen, de kleur, de kwaliteiten en nog veel meer. Je maakt dus op verschillende manieren contact met de energie van dat element. We sluiten deze thema-avonden altijd af met de volledige meditatie van de vijf elementen en de Helende Klanken. Een prachtige en zeer harmoniserende meditatie waarin alle elementen en hun kwaliteiten aan bod komen.

 

De helende klanken

De helende klanken werken diep in op je organen (zoals de zachte, subvocale, haaah-klank voor het hart) en de daarbij behorende emoties.

Door de frequentie van de klank en de ondersteunende

houdingen en gebaren kun je overmatige hitte in het

betreffende orgaan loslaten en ontstaat er ruimte voor de positieve krachten in dat orgaan. Op die manier kunnen we het evenwicht in ons lichaam, onze gevoelswereld en in onze geest herstellen.

 

Gezond slaapmiddel!

Bovendien werken de helende klanken heel goed als 'slaapmiddel' omdat het je emoties van de dag in balans brengt. Een stuk gezonder dan slaaptabletten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt geen Qi Gong ervaring nodig. Enige ervaring met ontspanningstechnieken (yoga, meditatie, tai chi) is voor jezelf prettig, maar geen "must". Het belangrijkste is de intentie om met een zachte aandacht bij jezelf te kunnen blijven en een nieuwsgierige, open houding.

 

Meer informatie over de 5 elementen..................

 

Reacties op de (dag)workshop (met alle elementen):

“intensief, maar heel ontspannend”

“een diepe uitwerking”

“meer balans en blijheid in mijn dagelijkse leven!”

“ verbluffend: mijn slaap-problemen zijn verdwenen”

 

WATER

Vrijdag 19 januari

Van 19.45 – 21.15 uur

We beginnen met het element Water.  Water symboliseert de slaap (de dood), het absolute yin en is tegelijkertijd de bron, het oerwater waar al het leven uit voortkomt. Het is de tijd van rust en herstel, de winter. Een sterk teruggetrokken energie, de diepte in, naar de oorsprong. De natuur slaapt, maar in de diepte sluimert het leven.

 

HOUT

Vrijdag 13 a pril

Van 19.45 – 21.15 uur

Hout duidt op schepping en symboliseert een nieuw begin – de lente. De energie gaat in de houtfase omhoog (opwaartse energie) – dit is het jonge Yang. Het is de fase van geboorte, groei en ontwikkeling. Nieuw leven krijgt vorm.

 

VUUR

Vrijdag 22 juni

Van 19.45 – 21.15 uur

Het element Vuur heeft een sterk verspreidende, uitdijende energie en wordt gekoppeld aan de zomer, het grote Yang. Alles staat in volle bloei, de natuur is uitbundig!

wp65d769ec.png

Vuur kan verteren : (zelf)haat, onrust, irritatie of juist gevoelens van blijheid en enthousiasme opleveren. Het is in ieder geval een heel krachtige energie, die hoort bij het hart.

Je gaat op deze avond contact maken met de Vuurkrachten in jezelf.

 

AARDE

Vrijdag-datum nog niet bekend

Van 19.45 - 21.15 uur

De aarde symboliseert de kracht van het midden. Na de Yang periode (lente en zomer) is het tijd voor stabilisering, een pas op de plaats: de nazomer. Het is een tijd van oogsten van wat je gezaaid hebt, een tijd van overvloed en harmonie.

 

Aarde energie die niet in balans is, leidt tot zorgen en piekeren. Positieve krachten  daarentegen zijn openheid, innerlijke rust en vertrouwen.

 

We gaan in deze workshop vooral contact maken met de stabiliserende energie van de aarde.

 

METAAL

Vrijdag-datum nog niet bekend

Van 19.45 - 21.15 uur

Metaal duidt op verdichting, de energie wordt compact. Er is een neergaande en terugtrekkende energie : de herfst (het jonge Yin). De natuur bereidt zich voor op de winter. De bladeren vallen van de bomen, de natuur trekt zich terug en concentreert zich op de essentie. Het is een tijd van afscheid nemen en isolatie. Hier kan verdriet en depressie mee gepaard gaan. Aan de andere kant maken ertsen en mineralen (metaalkrachten) de aardbodem rijk en voedzaam en zorgen dus voor levenskracht en levensmoed, de moed om los te laten, de moed tot overgave!

 

We zullen ons deze avond vooral richten op het loslaten van alles wat overbodig is.

 

Adres: Kerklaan 7, Schiedam

Kosten: € 17,50  per avond (incl. thee)

 

Informatie over aanmelding, betaling en annulering

 

 

wp458a7b20_0f.jpg